Transfer Fiyatlandırması

 • İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde fiyatlandırmanın emsale uygun olarak gerçekleştirilmesi esasına dayanır.
 • Karmaşıklaşan ve değişen bir konudur

 • İlişkili kişiler arasında gerçekleştirilen işlemlerin fiyatlandırılması, uygulanan politikalar, süreçler ve teknolojik ERP sistemleri önem kazanmaktadır.

Katma Değer Vergisi İade Süreçleri

 • Vergi idaresinin öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi.

 • Nakden veya mahsuben iade işlemleri için gerekli raporların zamanında düzenlenmesi ve sonuçlandırılması

 • Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi.

Şirket Birleşme ve Satın Almaları Vergi Hizmeti

 • Satın alma/elden çıkarma işlemleri öncesinde ve sonrasında vergisel yeniden yapılandırma danışmanlık hizmetleri

 • Finansal modellere ilişkin vergi danışmanlık hizmetleri.

 • Vergisel konuların satıcılarla ve/veya potansiyel alıcılar ile görüşülmesi ve danışmanlık hizmetleri

Muhasebe ve Mali Danışmanlık

 • İşletmelerin finansal başarılarına katkıda bulunmak adına kapsamlı muhasebe ve mali danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

 • Finansal verilerin doğru ve güvenilir bir şekilde kaydedilmesi.
 • Finansal planlama, bütçeleme ve mali analiz konularında  işletmenizin mali portföyünün optimize edilmesi.