Maliyet muhasebesi, üretilen bir ürün veya hizmetin maliyetini oluşturan farklı maliyet türlerinin takip edildiği bir mali sistemdir. Kurumların ve işletmelerin ekonomik faktörlere karar verebilmesi için kritik önem taşır.

Kar Oranının Belirlenmesi
Ürün / Hizmet Maliyetinin Doğru Biçimde Belirlenmesi
Şirket performansının değerlendirilmesi
Muhasebe kayıtlarının düzenli tutulması
Etkin yönetim raporlaması
Stratejik kararlar için doğru ve net destek mekanizmasının oluşturulması
Mali boyutun üretim veya ticarete etkisinin doğru biçimde belirlenmesi