Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda enflasyon muhasebesi olarak bilinen enflasyon düzelmesi uygulamasının, 2024 yılı birinci geçici vergi dönemlerinde uygulanmamasına karar verdi.

Enflasyon düzeltmesine ilişkin çıkarılan kanun ile düzeltmenin uygulanması dönemlerine ilişkin yetki alan Bakanlık, bu doğrultuda iş dünyasının yoğun talepleri üzerine sözkonusu yetkiyi kullandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, kapsam dahilinde olan mükelleflerin 2024 yılı birinci geçici vergi döneminin (Ocak-Şubat-Mart) sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapılmamasını öngörüldü.

Altın Alım Satımı Yapanlara Muafiyet Yok

Tebliğde, birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesinin nasıl uygulanacağına ilişkin bilgiler yer aldı. Buna göre kapsam dahilindeki mükellefler enflasyon düzeltmesi yapmayacaklar.

2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi gelir/kurumlar beyannameleri ekine bilanço eklenmeyecek, enflasyon düzeltmesi yapılan izleyen geçici vergi dönemlerinde ise bu beyannamelere düzeltilmiş bilanço eklenecek.

Ancak bu işletmeler 2023 yılı hesap dönemine ilişkin enflasyon düzeltmesi yapacaklar. Yasa uyarınca 2023 yılına ilişkin enflasyon düzeltmesi yapan işletmeler, oluşan değer artışları kaynaklı ek vergi ödemeyecekler.

Buna karşılık sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imalini yapan mükellefler, birinci geçici vergi döneminde de enflasyon düzeltmesi yapacaklar.

İş Dünyası Niye Erteleme İstemişti

Enflasyon düzeltmesi ile ilgili yasal düzenleme uyarınca geçici vergi uygulamasına tabi mükellefler (tamamına yakını) 2024 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapacaklardı. Bu işletmelerden ağırlıklı olarak dış kaynak (kredi) kullananlar için enflasyon düzeltmesi sonucunda ek vergi doğacaktı. Yani bunlar her üç ayda bir verecekleri gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi sonucu ödeyecekleri vergiler yanı sıra enflasyon düzeltmesi sebebiyle vergi matrahları artacaktı. Bu yüzden çok sayıda işletme geçici vergi dönemlerinin kapsam dışında bırakılması ve enflasyon düzeltmesinin yıllık olarak dönem sonunda yapılmasını talep ediyorlardı.

İşletmelerden gelen bu talebi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanlığı bu tebliğ ile birlikte en azından birinci geçici vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi yapılmamasını kararlaştırdı.

Kaynak: Ekonomim Gazetesi