Suistimal nedir?

Yasaların suç saydığı fiillerden elde edilen geliri yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutmak suç gelirlerinin aklanması olarak ifade edilmektedir.

Tespit İçin nasıl bir yol İzlenmelidir?

Suç gelirlerinin aklanması ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için, uluslararası ve iç hukukta finansal kuruluşlara ve diğer bazı meslek gruplarına yönelik bir takım yükümlülükler getirilmiştir.

Şirket olarak müşterilerimize bu yükümlülüklere uyum konusunda süreçlerin ve kontrol noktalarının oluşturulması, senaryoların belirlenmesi ve mevcut süreçlerin etkinliğinin değerlendirilmesi hizmetleri vermekteyiz.